Program Merentas Kampus di Kompleks Cahaya Siswa Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang bersama penceramah jemputan Prof. Madya Dr. Huzili Hussin (Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi Universiti Malaysia Perlis) di hadapan 98 orang anak Balik Pulau yang akan melanjutkan pelajaran di IPT seluruh Malaysia pada 18 Ogos 2017.