Mengenai MUTIARAfm


 • Sejarah MUTIARAfm

  LATAR BELAKANG SIARAN RADIO DI PULAU PINANG

  1934
  Siaran Radio di Pulau Pinang bermula melalui Pertubuhan “Penang Wireless Society”. Lesen pertama yang membenarkan Siaran Radio telah dikeluarkan pada 24 Ogos 1934. Rumah Encik Khoo Sian Ewe di Jalan Perak dijadikan stesen radio dan nama stesen ini ialah “ZHJ’. Siaran “ZHJ” dipancar melalui Gelombang Pendek 493 meter dari 7.00 malam hingga 10.00 malam setiap hari dalam bahasa Inggeris, Cina dan Tamil.

  1941 
  Apabila Jepun memasuki Malaya, Kelab C.R.C. di Jalan Burma telah dijadikan stesen Radio.

  1946
  Radio Malaya muncul dengan siaran rancangan-rancangan dari Pulau Pinang tetapi Siaran Warta Berita disambung dari Singapura.


  1948
  Radio Malaya
   berpindah dari Kelab C.R.C ke Bangunan United Engineers di Lebuh Bishop.

  1955
  Radio Malaya berpindah ke studio sementara di Jalan Sepoy Lines dari Pejabat sementara di Gelugor.

  1961
  Radio Malaya mula berkhidmat di bangunan di Jalan Burma sehingga sekarang. Bangunan ini telah dibuka dengan rasmi oleh Gabenor Pulau Pinang, Yang Mulia Raja Tun Uda pada 30 Oktober, 1965.

       

 • Carta Organisasi

 • Visi, Misi dan Objektif

  VISI
  Menyebarluas maklumat yang sahih, tepat dan mutakhir.

  MISI
  Organisasi Penyiaran Terulung dan Bertaraf Dunia yang menjunjung
  Gagasan 1Malaysia

  Objektif
  1. Menjadi peneraju negara bangsa menerusi perkhidmatan penyiaran berteraskan gagasan 1Malaysia.
  2. Memfaatkan teknologi maklumat dan media baharu untuk jangkauan khalayak yang maksimum.
  3. Memartabatkan Bahasa Melayu dalam membina negara bangsa.