Pengiklanan

Ingin Promosikan Produk Anda?

Ingin Promosikan Produk Anda?

Ingin Promosikan Produk Anda?

Pengiklanan

Ingin Promosikan Produk Anda?

Ingin Promosikan Produk Anda?

Ingin Promosikan Produk Anda?

Untuk sebarang permohonan pengiklanan di Portal Radio, mohon hubungi Bahagian Pemasaran & Promosi RTM seperti maklumat berikut :


Puan Wan Wizana
Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pemasaran & Promosi
wizana@rtm.gov.my
03-22888180Puan Niswani Ahwang
Ketua Jualan
 niswani@rtm.gov.my
03-22887936En Zadil Hayat Arsad
Ketua Kawal Selia
 dzardale@gmail.com
 03-22887536